“For most of history, man has had to fight nature to survive; in this century he is beginning to realize that, in order to survive, he must protect it” — Jacques-Yves Cousteau

Lang geleden zagen onze voorouders zich als belangrijk onderdeel van de natuur, ze werkten samen met de natuur en beschermden de natuur. Echter, dit verandert drastisch met het begin van de industriële revolutie, zo’n 300 jaar geleden. De technologie begon zich steeds verder te ontwikkelen en onze soort probeerde de natuur te beheersen en zelfs te overheersen. De mensheid begon zich te ontpoppen tot een soort die zichzelf niet langer zag staan als een integraal onderdeel van de natuur, maar die boven en buiten de natuur leefde en erger nog, de natuur zag als handelswaar die verkocht en geëxploiteerd kan worden. Dit had in vele gevallen rampzalige gevolgen, zoals vervuiling, uitroeiing, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit.

Het begin van de industriële revolutie ging dus niet zonder gevolgen. De natuurlijke omgeving van mens en dier begon steeds meer te verdwijnen. De wetenschapper Richard Louv ontdekte dat een gebrek aan natuur om ons heen, kan leiden tot een zogenaamde natural-deficit disorder, dit is een verzamelnaam voor fysiologische en psychologische problemen. Gebrek aan onze natuurlijke omgeving zou volgens Louv leiden tot angst, depressies of aandachtstekortstoornissen (ADHD) of deze symptomen zelfs versterken (Louv, 2011). Op dit moment is er zelfs ook een naam voor de diepgewortelde psychologische stress die veroorzaakt wordt door de verandering van het oorspronkelijke landschap, zijnde Solastalgie (Albrecht et al., 2007). Kortom, de verandering van onze natuurlijke omgeving leidt tot serieuze problemen.

Ondanks dat onze omgeving zoveel is veranderd en de mens afstand lijkt te hebben genomen van de natuur, merk je toch wel dat de natuur nog steeds een rol heeft speelt in ons leven. Want waarom hebben we schilderijen van bloemen en bomen, waarom koop je bloemen voor je partner, ga je wandelen in het park, houd je van een huis met een tuin of zelfs een balkon met planten, waarom ga je op vakantie naar het platteland, de bergen of het strand? Juist, door de natuur (van den Berg, 2005; Williams, 2018). Zelfs als we dat willen, kunnen we de natuur niet scheiden van mensen en de mens niet van de natuur. Voor onze gezondheid en welzijn is het nu belangrijker dan ooit om respect voor de natuur te herwinnen en een positieve, wederzijdse interactie met haar aangaan, want als wij de natuur goed behandelen, zal de natuur ons goed behandelen. De natuur kan heel goed zonder ons, alleen wij kunnen niet zonder de natuur. We moeten onszelf opnieuw de ware waarde van de natuur leren inzien en ons opnieuw leren verwonderen over haar wonderen.

De natuur omringt ons al sinds het begin van de mensheid. Het biedt ons veiligheid, voedsel, beschutting tegen de elementen, en zelfs medicijnen. De natuur is een gids, een leraar, een chemicus, een kunstenaar en een luisterend oor. Onlangs nog benadrukten een paar wetenschappers uit Japan het belang van de natuur in verband met onze gezondheid. Zij bevestigden dat een wandeling in het bos diverse gezonde effecten heeft op je lichaam (Li, 2018). Daarom is het zo belangrijk om de natuur terug te brengen in ons leven. Dus maak een wandeling in het park, koop een huis met een tuin of richt je balkon in met planten, ga op vakantie naar het platteland en geniet gewoon van wat de natuur te bieden heeft in je voeding, je lichaam en in je leven.  Let’s Flourish!

Literatuur

  • Albrecht, G., Sartore, G.-M., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., Stain, H., Pollard, G. (2007). Solastalgia: the distress caused by environmental change. Australas Psychiatry, 95-98.
  • Li, Q. (2018). Shinrin-Yoku: The Art and Science of Forest Bathing. Londen: Penguin Books.
  • Louv, R. (2011). The Nature Principle: Human Restoration and the End of Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill: Algonquin Books of Chapel Hill.
  • van den Berg, A. E. (2005). Health Benefits of Nature. In A. E. van den Berg, Health Impacts of Healing Environments (pp. 23-33). Groningen: Foundation 200 years University Hospital Groningen.
  • Williams, F. (2018). The Nature Fix: Why Nature Makes us Happier, Healthier, and More Creative. New York City: W. W. Norton & Company.

Flourish kennisbank
Laat je inspireren.

Bekijk alle items