Onderzoek

Bekijk het effect van Flourish 580

TitelAuteur(s)JaarTijdschriftMethodeCategorieBevindingenFlourish 580?
Efficacy of oral 20-hydroxyecdysone (BIO101), a MAS receptor activator, in adults with severe COVID-19 (COVA): a randomized, placebo-controlled, phase 2/3 trialLobo et al.2024The Lancet20-hydroxyecdyson (BIO101)Klinisch onderzoekDe COVA-studie toonde een significante werkzaamheid van BIO101 (43,8% reductie) met een NNT van 9, wat de veiligheid bevestigt. Deze resultaten onderschrijven RAS-modulatie via MASR-activatie voor de behandeling van COVID-19 en vragen om verder onderzoek.Nee
Anti-Adipogenic Activity of Rhaponticum carthamoides and Its Secondary MetabolitesTodorova et al.2023NutrientsRhaponticum carthamoides extract (RCE)Toegepast onderzoekDe HPTLC-methode bevestigde de aanwezigheid van 20-hydroxyecdyson (20E), ponasteron A (PA) en turkesteron (TU) in RCE. Daarnaast toonde de evaluatie van de anti-adipogene activiteit aan dat RCE, 20E en TU de vetophoping in menselijke adipocyten aanzienlijk verminderden. Verdere experimenten wezen uit dat RCE en 20E de basale lipolyse aanzienlijk stimuleerden. De verkregen resultaten van RCE, 20E en TU zijn verdere mechanistische evaluatie waard.Nee
Rhaponticum carthamoides improved energy metabolism and oxidative stress through the SIRT6/Nrf2 pathway to ameliorate myocardial injuryZheng et al.2022PhytomedicineRhaponticum carthamoides (Rha)Toegepast onderzoekRha verbetert NAD+/NADH, ATP, LD en antioxidantniveaus bij myocardschade in met ISO behandelde ratten en H9c2-cellen. De mechanistische studies tonen verbetering van het energiemetabolisme en oxidatieve stress, cruciaal voor het beschermende effect van Rha op myocardschade.Nee
The phytochemical, biological, and medicinal attributes of phytoecdysteroids: An updated reviewDas et al.2021Acta Pharmaceutica Sinica BFytoecdysteroïden (PE)ReviewFytoecdysteroïden (PE’s) hebben een breed scala aan biologische, farmacologische en medicinale eigenschappen die betrokken zijn bij de preventie en behandeling van acute en chronische ziekten. PE’s zijn effectief tegen verschillende soorten kanker vanwege hun ontstekingsremmende en antioxidante mechanismen.Nee
The Acute Effects of a Multi-Ingredient Herbal Supplement on Performance Fatigability:
A Double-Blind, Randomized, and Placebo- Controlled Tri
al
Ryan et al.2021Journal of dietary supplementsRhaponticum carthamoides (RCE) en Rhodiola rosea (RRE)Toegepast onderzoekDe eerste dierstudies suggereren dat een supplement met RCE en RRE de prestaties na een kortdurende weerstandstraining verbetert. Het effect van deze extracten op acute menselijke prestaties blijft echter onzeker. Uit het onderzoek bleek dat acute inname van het gecombineerde supplement geen invloed had op de vermoeidheid van de prestaties of de affectieve reacties tijdens of na herhaalde isokinetische krachttesten.Nee
Acute and chronic effects of Rhaponticum carthamoides and Rhodiola rosea extracts supplementation coupled to resistance exercise on muscle protein synthesis and mechanical power in ratsRoumanille et al.2020Journal of the International Society of Sports Nutrition 
Rhaponticum carthamoides en Rhodiola rosea Toegepast onderzoekBij acute toediening en in combinatie met weerstandstraining kan Rha-extract de spiereiwitsynthese verhogen, en in combinatie met Rho kan een synergetisch effect worden verwacht. Bij chronische toediening en weerstandstraining verbetert dezelfde combinatie van Rha + Rho de spierkracht en krachtprestaties zonder de spiermassa en vezeldoorsnede te veranderen. Interessant genoeg had een andere verhouding (Rha + Rho 70-30%) een significant effect op de spiermassa in het chronische onderzoek, wat suggereert dat er een optimale verhouding van een bepaalde dosis bestaat.Nee
Dietary PhytoecdysteroidsDinan et al.2020Handbook of Dietary PhytochemicalsFytoecdysteroïden HoofdstukEcdysteroïden worden steeds belangrijker in de voeding. De consumptie kan in de toekomst aanzienlijk toenemen als: andere gewassen worden gemanipuleerd om het gehalte aan ecdysteroïden te verhogen, ten tweede dat fytoecdysteroïden therapeutische middelen worden en ten derde dat fytoecdysteroïden bevattende supplementen populairder worden.Nee
Ecdysteroids as non‐conventional anabolic agent: performance enhancement by ecdysterone supplementation in humansIsenmann et al. 2019Archives of ToxicologyEcdysteron-bevattende supplementenToegepast onderzoekDit project toont de prestatieverhogende effecten van ecdysteron bij mensen aan. In tegenstelling tot activering van de androgeenreceptor wordt de oestrogeenreceptor bèta geactiveerd, zoals in de literatuur wordt aangetoond.Nee
Rhaponticum carthamoides transformed root extract inhibits human glioma cells viability, induces double-strand DNA damage, H2A.X phosphorylation, and PARP1 cleavageSkała et al.2018CytotechnologyRhaponticum carthamoidesToegepast onderzoekConcluderend kan gesteld worden dat Rhaponticum carthamoides getransformeerd wortelextract, dat rijk is aan caffeoylquinzuurderivaten, een veelbelovende bron kan zijn voor een nieuw middel tegen kanker. Onze bevindingen bevestigen die van eerdere studies en geven aan dat het getransformeerde wortelextract van Rhaponticum carthamoides apoptose en de dood van glioomcellen kan mediëren via meerdere routes.Nee
Rhaponticum carthamoides Transformed Root Extract Has Potent Anticancer Activity in Human Leukemia and Lung Adenocarcinoma Cell LinesSkała et al.2018Oxidative Medicine & Cellular LongevityRhaponticum carthamoides getransformeerd wortelextract (Rc TR)Toegepast onderzoekZowel de huidige als eerdere bevindingen tonen aan dat getransformeerde wortels van R. carthamoides de levensvatbaarheid van cellen kunnen remmen en apoptose kunnen induceren in verschillende soorten kankercellen (zoals glioomcellen, leukemiecellen of longadenocarcinoomcellen). Daarnaast toonde de huidige studie aan dat het extract van Rc TR het mitochondriale membraanpotentiaal in alle geteste menselijke kankercellijnen verlaagde en genotoxische activiteit bezat.Nee
Phytoecdysteroids: A Novel, Non-Androgenic Alternative for Muscle Health and PerformanceZwetsloot et al. 2014Journal of Steroids & Hormonal ScienceFytoecdysteroïden (PE)RedactioneelEr is een overvloed aan gegevens over de anabole effecten van PE’s in knaagdiermodellen met beperkte nadelige bijwerkingen. Het niet-androgene karakter van PE’s op weefsels maakt het onderzoek naar PE’s op skeletspieren en hun mogelijke gebruik voor het verminderen van sarcopenie, het behandelen van spierregeneratie na beschadiging en het verbeteren van atletische prestaties intrigerend.Nee
Effects of rhaponticum carthamoides versus glycyrrhiza glabra and punica granatum extracts on metabolic syndrome signs in ratsDushkin et al.2014BMC complementary & alternative medicineRhaponticum carthamoides, Glycyrrhiza glabra en Punica granatum Toegepast onderzoekHet extract van R. carthamoides wortels vertoonde een complexe heilzame activiteit, die beter was dan die van de commerciële ethanolische extracten van G. glabra wortels en P. granatum plant. Derhalve ondersteunt het extract van R. carthamoides het bewijs dat natuurlijke ingrediënten van R. carthamoides veelbelovende kandidaten zijn voor medicijn- en voedingsbestanddelen om de meest voorkomende manifestatie van levensstijlgerelateerde clusterziekten veroorzaakt door een vetrijk dieet (HFD), zoals diabetes en obesitas, te voorkomen of te verbeteren.Nee
Estrogen receptor beta is involved in skeletal muscle hypertrophy induced by the phytoecdysteroid ecdysteroneParr et al.2014Molecular nutrition & food researchFytoecdysteroïd ecdysterone (Ecdy)Toegepast onderzoekDe onderzoeksresultaten geven aan dat ERβ betrokken is bij de bemiddeling van de anabole activiteit van Ecdy. Deze bevindingen bieden nieuwe therapeutische perspectieven voor de behandeling van spierblessures, sarcopenie en cachectische ziekten, maar impliceren ook dat deze dergelijke stof misbruikt zou kunnen worden.Nee
Chemistry and pharmacology of Rhaponticum carthamoides: A reviewKokoska & Janovska 2009PhytochemistryRhaponticum carthamoidesReviewEen groot aantal farmacologische en fytochemische onderzoeken die de afgelopen 30 jaar zijn uitgevoerd, hebben het enorme medicinale potentieel van R. carthamoides aangetoond. Van verschillende soorten preparaten en individuele verbindingen afkomstig van deze soort is vastgesteld dat ze verschillende farmacologische effecten hebben op verschillende organen zoals de hersenen, het bloed, het cardiovasculaire systeem en het zenuwstelsel, evenals op verschillende biochemische en fysiologische processen, functies waaronder proteosynthese, werkvermogen, voortplanting en seksuele functie.Nee