Privacy & Cookies

Privacy-en cookieverklaring Flourish products

1. Inleiding

In deze Privacy- en cookieverklaring vindt u informatie over hoe Flourish Products (“wij”, “onze”, “ons”) omgaat met uw persoonsgegevens. Wij ontvangen uw persoonsgegevens wanneer u onze website [https://www.flrsh.nl] (“de Website”) bezoekt, een bestelling bij ons plaatst en/of het contactformulier invult. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@flrsh.nl

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-07-2022.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welke doeleinden en op welke juridische gronden?

A. Wanneer u een bestelling bij ons plaatst

Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • bedrijfsnaam,
 • voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • factuuradres,
 • verzendadres, en
 • betaalgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Daarnaast gebruiken wij deze persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van uw bestelling.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten.

B. Wanneer u de Website bezoekt

Bij uw bezoek aan de Website kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • IP-adres,
 • browsertype- en versie,
 • geolocatie.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze Website goed te laten functioneren, om onze marketingactiviteiten te optimaliseren en om het aanbod op de Website te kunnen aanpassen en personaliseren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bestaande uit ons belang om onze Website goed te laten functioneren, onze marketingactiviteiten te optimaliseren en om het aanbod op de Website te kunnen aanpassen en personaliseren. De verwerking van uw persoonsgegevens is hiervoor noodzakelijk.

C. Wanneer u het contactformulier invult

Wanneer u het contactformulier invult op de Website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • bedrijfsnaam,
 • voor- en achternaam,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • uw vraag en/of klacht, en
 • overige persoonsgegevens die door u worden verstrekt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag en/of klacht.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bestaande uit ons belang om uw vraag en/of klacht te beantwoorden en u op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens is hiervoor noodzakelijk.

3. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoeken van websites worden opgeslagen op uw apparaat. Wanneer wij zelf cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de Website, worden deze cookies ‘first party’ cookies genoemd. Sommige cookies kunnen door andere partijen op uw apparaat worden geplaatst, bijvoorbeeld onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op onze website te tonen (zoals video’s). Deze cookies worden ‘third party’ cookies genoemd.

Op onze website kunnen de volgende cookies of soortgelijke technieken worden gebruikt: analytische cookies. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze Website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Third party     
_gidGoogle Analytics 4Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookiehttps://policies.google.com/technologies/partner-sites
_gaGoogle Analytics 4Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookiehttps://policies.google.com/technologies/partner-sites
­_ga_#Google Analytics 4Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. 2 jaarHTTP Cookiehttps://policies.google.com/technologies/partner-sites
_gatGoogle Analytics 4Gebruikt door Google Analytics om verzoek-
snelheid te vertragen
1 dagHTTP Cookiehttps://policies.google.com/technologies/partner-sites

4. Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Wij werken samen met Sendcloud om uw pakket te laten bezorgen op het door u gekozen adres. Deze logistieke partner ontvangt uw naam en uw bezorg- en factuuradres.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld.

 • Bij een bestelling worden uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na uw laatste aankoop bewaard. Facturen moeten minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard op grond van fiscale wet- en regelgeving.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de Website bezoekt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn verschilt per cookie zoals aangegeven in Hoofdstuk 3.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u een account aanmaakt worden tot maximaal twee jaar na de laatste keer dat u bent ingelogd bewaard.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden in Nederland verwerkt.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door middel van deze Privacy- en cookieverklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben en waarvoor wij deze gebruiken. U kunt inzage aanvragen door een e-mail te sturen naar: info@flrsh.nl. Uw identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een combinatie van vragen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om persoonsgegevens die wij over u hebben te laten corrigeren, bijvoorbeeld omdat u meent dat de persoonsgegevens onjuist zijn of zijn verouderd.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging de persoonsgegevens die wij over u hebben te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij kunnen dit verzoek in sommige gevallen niet inwilligen, bijvoorbeeld wanneer het vermoeden bestaat dat met uw account is gefraudeerd of indien er nog openstaande bestellingen of facturen zijn.

Recht op beperking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te laten beperken, bijvoorbeeld omdat u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist zijn.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen organisatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op de wettelijke grondslag ‘gerechtvaardigde belang van Flourish Products’. Bij uw bezoek aan de Website verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van deze wettelijke grondslag.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wij kunnen in specifieke gevallen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer wij dit doen, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens) als u meent dat uw rechten zijn geschonden.

Voor het uitoefenen van uw rechten en privacy kunt u contact opnemen met ons via info@flrsh.nl. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wij zullen u in dit geval hiervan op de hoogte stellen.